EMCC je nezávislá, nestranná a nezisková organizace.

Smysl EMCC

EMCC je tu proto, aby rozvíjelo, propagovalo a nastavovalo očekávání nejlepší praxe v mentoringu, koučování a supervizi a to ku prospěchu jednotlivců, organizací a celé společnosti. 

Vize EMCC

EMCC usiluje o to, být místem, kam se lidé obracejí, když se zajímají o mentoring  a koučování.

Cíle EMCC

Cílem EMCC je propojit nejen svět profesionálních koučů, jejich klientů, koučovaných a mentorovaných,
ale také svět poskytovatelů vzdělání, akademiků a výzkumníků.

  • Poskytovatelé služeb v oblasti koučinku a mentoringu, školení a supervize.
  • Odborníci, kteří se teoreticky zabývají problematikou koučinku a mentoringu,
  • Ti, kteří služeb v oblasti koučinku a mentoringu využívají.

EMCC podporuje prosazování a osvojování stanovených kritérií.

STANOVY EMCC CZECH REPUBLIC

Menu