PŘÍHLÁŠKA DO EMCC

Členem EMCC se může stát každý, kdo se zajímá o mentoring a koučování.

Stanete se členem mezinárodní a uznávané organizace, která má v Česku více než 175 členů a je jednou z hlavních asociací v tomto oboru. Evropská rada pro mentoring a koučování (EMCC) má více než 13.000 členů v 90 zemích světa. Činnost EMCC je založená na dobrovolnictví výkonného týmu a ostatních členů, kteří se sami zapojují do aktivit spolku.

Co Vám členství přinese?

 • kontakt s dalšími kouči, výměnu zkušeností
 • kontinuální rozvoj a vzdělávání v oboru
 • možnost Vaší bezplatné prezentace na lokálních i mezinárodních internetových stránkách EMCC
 • zvýhodněná cena za účast na akcích pořádaných EMCC
 • zvýhodněná cena mezinárodně platné akreditace pro mentory a kouče EIA (European Individual Accreditation)
 • možnost používat logo EMCC u svého jména a prezentovat tak svou příslušnost k jejímu etickému kodexu a vysokým standardům kvality
 • elektronický časopis EMCC International Mentoring and Coaching Journal ke stažení zdarma
 • zvýhodněná cena za účast na celoevropských konferencích EMCC i na konferencích a akcích EMCC Czech Republic
 • pravidelné informace o akcích Etické platformy profesních organizací koučů (EPPOK) a o dalších zajímavých akcích v oblasti koučování a mentoringu
 • sdílení zkušeností a získávání kontaktů na setkáních členů a dalších příznivců koučování a mentoringu
 • možnost zapojit se do aktivit EMCC Czech Republic
 • právo účastnit se valné hromady, volit a být zvolen do orgánů spolku

 

Typy členství a výše příspěvků 2024-25

 • Individuální členství určeno pro:
  • fyzické osoba poskytující služby v oboru koučingu a mentoringu nebo pro osoby se zájmem o koučing a mentoring

             –3 900 CZK/rok (nebo 350 Kč/měsíc při rozložení plateb měsíčně)

          -160 EUR/rok


 • Organizační členství komerční organizace– určeno pro:
  • organizace, které dodávají služby v oblasti koučinku, mentoringu a supervize,
  • organizace, které mají interní kouče a mentory a odebírají služby koučů a mentorů,
  • organizace, která vzdělává kouče/mentory/supervizory a má akreditovaný výcvik, nebo o něj usiluje,
  • V ceně jsou celkem 3 individuální členové v rámci komerční organizace (tito členové se musí také individuálně zaregistrovat za snížený poplatek – Individuální členství – pracovník členské organizace).

          – CZ 15 000 CZK/rok

          – SK 620 EUR/rok


 • Organizační členství neziskové organizace – určeno pro:  
  • např. školy, spolky, a další neziskové organizace.

             – CZ 3900 CZK/rok

           – SK 160 EUR/rok


 • Individuální členství – pracovník členské organizace – určeno pro:
  • osoby, které jsou zaměstnány v organizaci, která má zaplacené roční organizační členství komerční organizace (viz Organizační členství komerční organizace).

            – CZ 1950 CZK/rok

          – SK 80 EUR/rok


 • Individuální členství – účastník EMCC akreditovaného výcviku – určeno pro:
  • účastníky akreditovaných výcviků, kteří mohou žádat o zvýhodněné roční členství, které je započato dnem začátku výcviku,

  • podmínkou je, aby organizace, která výcvik pořádá byla členem EMCC a (nebo) měla Akreditovaný výcvik EMCC (EQA),

  • o toto členství je možné žádat pouze v průběhu výcviku, nikoliv po jeho skončení,

  • pro dokončení žádosti o toto členství bude třeba doložit informace o daném výcviku.

             – CZ 900 CZK/rok

           – SK 37 EUR/rok  


 • Individuální členství – student denního studia – určeno pro:
  • studenty denního studia.
  • pro dokončení žádosti o toto členství bude potřeba doložit potvrzení o studiu.

             – CZ 800 CZK/rok

           – SK 33 EUR/rok


 • Individuální členství rodičů na rodičovské – určeno pro:
  • osoby na rodičovské dovolené,
  • toto členství bude uděleno po dohodě s výkonnou ředitelkou a nebo se členy rady EMCC.

             – CZ 1950 CZK/rok

           – SK 80 EUR/rok


Vyplněním přihlášky a uhrazením členského poplatku se stáváte členem EMCC Czech Republic a zároveň EMCC Global.

PŘÍHLÁŠKA DO EMCC