Organizace, které nabízejí EMCC akreditované vzdělávání koučů EQA v České republice


Academy of Coaching Excellence poskytuje výcviky pro kouče v českém a anglickém jazyce.

Academy of Coaching Excellence dodržuje nejpřísnější profesní a etické standardy, které jsou na mezinárodním poli považované za součást kvalitní práce kouče a mentora. Jako první a zatím jediný výcvik získal akreditaci od Evropské rady pro mentorink a koučink (the European Quality Award).
Nabízí dlouhodobý výcvik Practitioner (EQA a ACSTH)

https://www.youtube.com/watch?v=P9-lIaZpuhQ


Výcvik v koučování – Practitioner Level

Charakter programu: Interaktivní rozvojový program zaměřený na osvojení si koučování
jako jednoho z nejúčinnějších nástrojů efektivní práce s lidmi k dosahování cílů jednotlivce i organizace.

http://www.fbe.cz/index.php/osobni-rozvoj/akreditovany-rocni-vycvik-v-koucovani

Platnost akreditace do 24. ledna 2025


Systemický Institut poskytuje výcvik pro kouče v českém jazyce.

Výcvik koučování I. – Akreditovaný výcvik ČAKO (t.č. probíhá uznání akreditace u EMCC – EQA „Foundation“)


Výcviky s platnou akreditací ČAKO

Požadavky akreditačního řádu České asociace koučů splnili a některý z akreditačních stupňů získali:

I. stupeň – Akreditovaný vzdělávací program koučů

  • Institut pro Gestalt koučink – Výcvik v koučování – 1. stupeň ACP. Certifikát VP0011552013, popis výcviku, platnost akreditace do 15. 5. 2020
  • Systemický institut, s.r.o. – Výcvik v koučování – 1. stupeň ACP. Certifikát VP0021552013, popis výcviku, platnost akreditace do 29.9.2021
  • Magdalena Vokáčová – Koučink jako umění – 1. stupeň ACP. Certifikát 2017/04, popis výcviku, platnost akreditace do 27. listopadu 2024

II. stupeň – Akreditovaný vzdělávací program profesionálních koučů

  • zatím nebyl udělen

III. stupeň – Akreditovaný vzdělávací program koučů supervizorů

  • zatím nebyl udělen

Akreditační řád stanoví následující pravidla:

2.2. Název a stručná charakteristika kvalifikačních stupňů vzdělávacích programů

  • 2.2.1. První stupeň – Akreditovaný vzdělávací program koučů (dále jen ACP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň AC.
  • 2.1.2. Druhý stupeň – Akreditovaný vzdělávací program profesionálních koučů (dále jen APCP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň APC.
  • 2.1.3. Třetí stupeň – Akreditovaný vzdělávací program koučů supervizorů (dále jen ACSP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň ACS.

2.3. Platnost a obnovení kvalifikačních stupňů koučů a vzdělávacích programů

  • 2.3.2. Všechny kvalifikační stupně vzdělávacích programů jsou platné po dobu sedmi let ode dne udělení. Po splnění požadavků podle čl. 4.2. Obnovení kvalifikačního stupně vzdělávacího programu, lze zažádat o obnovení kvalifikačního stupně.
Menu