Roman Chudoba

Motto: "Ve všem je trhlina. Tak se dovnitř dostává světlo." Leonard Cohen

Přehled

Roman se zaměřuje na transformační rozvoj lidí, týmů a organizací pro udržitelnost a vyšší kvalitu života. Nabízí svým klientům především hlubší a jiný vhled na kontexty a jich samotných s využitím rámce vertikálního rozvoje ega a růstového myšlení. Zásadní je chápání smyslu a významu.

Je přesvědčen, že transformace začíná spíše drobnými a kostrbatými krůčky,
než promyšlenou a plánovanou iniciativou.

Vzdělání a kvalifikace

  • Sheffield Hallam University (UK), MSc in Coaching & Mentoring (2013)
  • Stavební fakulta ČVUT (CZ), Ing., obor Ekonomika a řízení stavebnictví, specializace: Vývoz stavebních činností do zahraničí (1992)
  • Ashridge Hultu, PgD in Organisational Supervision (2022)
  • Akreditovaný kouč EMCC EIA Master Practitioner (2020)a jeho práce je vázána Globálním etickým kódem pro kouče, mentory a supervizory.
  • Akreditovaný supervizor EMCC ESIA (2022)
  • Ročně absolvuje průměrně 80 hodin rozvojových aktivit. Mezi nejzásadnější v posledních letech patří certifikovaný pětiletý program: "Path to Mastery" v organizačních a koučovacích konstelacích (2019) a StageSHIFT program transformace s využitím rámce vertikálního rozvoje (2021)

Profesní zkušenosti

Spoluzakladatel a od roku 1991 aktivní člen společnosti Team Technologies, spol. s r.o., zaměřené na projektové řízení a facilitaci projektových návrhů. V této společnosti, která se mezitím změnila na team.cz, s.r.o., se věnoval vzdělávání dospělých v pracovním a manažerském kontextu, přičemž se angažoval jako konzultant, kouč a mentor. Vlastnictví si ponechává i nadále.

Primárně se zabývá rozvojem lidí s ohledem na vůdčí schopnosti, osobní produktivitu, komunikaci a strategické myšlení. Jako konzultant a facilitátor spolupracuje na přípravě a vedení porad, zaměřuje se na organizační rozvoj, definování strategických rámců a navrhování intervencí v oblasti OD.

Spolupracoval mimo jiné s Hewlett Packard, Cisco, Oracle, Cleverlance, Ness, Principal Engineering, Adastra, SAP, Trask, Raiffeisenbank, Société Générale Komerční Banka, Česká spořitelna, Provident, HelloBank, Deloitte, Knorr-Bremse, ŠKODA AUTO, Hella, Zeppelin, Erste, Sony,  Ness, ČEZ, Bayer, Barrandov Studios, Generální štáb Armády ČR, Policie ČR.

Jako facilitátor se podílel na projektech Světové banky, Agentury pro mezinárodní rozvoj USA (USAID), Britské agentury pro zámořský rozvoj (ODA) v Indii, Keni, Litvě, Maroku a Rusku.

  • Transformace způsobu, jakým leadři a vůdčí týmy vnímají a rozhodují
  • Koučování a mentoring vedoucích pracovníků a expertů
  • Facilitace dialogu pro vůdčí týmy a posun organizační kultury
  • Rozbor řady psychometrických nástrojů a 360° zpětné vazby

Kombinace technického, obchodního a lidského vzdělání a dlouholetých různorodých zkušeností Romanovi umožňuje pracovat z různých úhlů pohledu s hlubším pochopením tvrdých i měkkých stránek klientova kontextu, a tím zajistit větší udržitelnost změn.

Roman působí v Praze, v České republice. Jeho rodným jazykem je čeština a díky této jazykové vybavenosti může pracovat i ve slovenštině. Hovoří také anglicky na profesionální úrovni a rusky na konverzační úrovni.