Petr Hrdina

Vzdělání a kvalifikace

 • Sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii SUR

 • QED GROUP a.s., výcvik koučů

 • QED GROUP a.s., týmové koučování

 • Expertní skupina CALLISTO CZ s.r.o., koučování v roli manažera

 • Expertní skupina CALLISTO CZ s.r.o., skupinové koučování

 • Transakční analýza jako psychodynamický přístup ke koučování

 • Postmodermí komunikační přístupy v psychoterapii - PhDr. Juraj Barbarič

 • Clean Language - Judy Reese

 • PERFORMANCE TUNING® COACHING - MASTER CERTIFIED Performance Tuning® Academy

 • PERFORMANCE TUNING® COACHING - Performance Tuning® Academy

 • Kouzlo metafor v koučování – Lily Seto

 • Challenging Coaching – INNERGY Pavla Pavlíková

 • Emoce v koučování – QED GROUP a.s., Jan Ženatý

Profesní zkušenosti

Mám zkušenosti s poradenstvím a koučováním v oborech IT, bankovnictví, zdravotnictví, energetice, personalistice a neziskovém sektoru.

Do současné doby jsem odkoučoval přes 600 hodin individuálních koučování s manažery a vedoucími pracovníky a 100 hodin skupinového koučování.

Praktické zkušenosti a dovednosti

 • Individuální koučování

 • Skupinové koučování

 • Rozvoj obchodníků

 • Vzdělávání a rozvoj pracovníků

 • Rozvoj manažerských dovedností u manažerských pozic

 • Personální poradenství a nábor zaměstnanců pro IT společnost

Menu