Michal Hummel

Přehled

Psycholog s dvacetiletou praxí, poradce, lektor, trenér, akreditovaný kouč, vlastní soukromá praxe. Specializuje se na přípravu lidí v oblasti zvládání mimořádné psychické zátěže, komunikační dovednosti, týmovou spolupráci, stress management, krizový management a koučování zaměřené na osobnostní rozvoj klientů. Má dlouholeté zkušenosti se specializovanými psychologickými výběry, komplexním vzděláváním, osobnostním rozvojem dospělých. Dlouhodobě pracoval na pozici psychologa v krizových zónách, v mírových misích (Kosovo, Irák, Afghánistán). Má dlouholeté zkušenosti z přípravy managementu různých úrovní a specializovaných pracovníků společností napříč segmenty. Je členem Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS).