Katka Golembiowski

Motto: Důležité je začít, vše podstatné potkáte cestou.

Přehled

Do práce s klienty (ať už individuálními nebo firemními) promítám hodnoty, které jsou pro mě osobně důležité – ohleduplnost, otevřenost a respekt. Používám systemické techniky, experimenty a pokud to čas dovolí, můj oblíbený gestalt přístup. Každého klienta (klientku) vnímám ve své jedinečnosti a zároveň v rámci celého kontextu, ve kterém se aktuálně nachází.

 

Vzdělání a kvalifikace

  •  Conflict, Challenge and Confrontation in Groups, The Gestalt Centre London 2021

  •  Gestalt in Group Dynamics, The Gestalt Centre London 2020

  •  Gestalt in Action, The Gestalt Centre London 2020

  •  Positive Intelligence training, Shirzad Chamine, 2020

  •  IKIGAI × Points of You workshop, Coaching and Business Advisory, Jennifer Shinkai,  Tokio,   2019/2020

  •  Krizová intervence, Filip Hajna, Ceteras, 2020

  •  Academy of Coaching Excellence, Practicioner, Coaching Systems, 2018

  •  Life Coaching (NLP approach), Kain Ramsey, 2018 a další