Ing. Tereza Kožuská

Motto: Život tě volá. Jak odpovíš?

Přehled

Pracuji jako Personální ředitelka ve farmaceutické firmě. Mám více než 25 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů, projektového managementu a procesního řízení. Od roku 1998 na systematicky pracuju na svém osobním rozvoji - na svém sebeuvědomění, komunikaci, autenticitě, empatii, vizích a motivaci. Koučování se věnuji systematicky od roku 2009 v rámci své profese i mimo ni. Ráda bych věnovala část kapacity externím klientům a završila tak proces akreditace.

Vzdělání a kvalifikace

 • Statistika a komerční jazky                                                        VŠE Praha
 • Rogeriánská psychoterapie                                                       PCA Institut (700 h.)
 • Hoganova diagnostika                                                                 Assessment systems (100 h.)
 • Koučování - základní a pokročilé                                            Qued Group (160 h.)
 • Konstelace v systemickém koučování                                   John Whittington (95 h.)
 • Rodinné a firemní konstelace                                                  Creatrix Ideas (220h.)
 • Koučování II                                                                                    Systemický institut (160 h.)
 • Konstelace pro pokročilé                                                           Miro Hajduk (120 h.)
 • Koučovací konference                                                                 EMCC (80 h.)
 • Člen ČAKO/EMCC od r. 2009
 • Člen ČASK od r. 2023
 • Ostatní semináře a kurzy týkající se osobního rozvoje (Koučování zaměřené na výsledek, Gestallt psychoterapie, Transakční analýza, Procesně orientovaná psychoterapie, NLP, Clean language, Cesta Brandon Bays, Life Integration Process, Meditace..)      (cca 100 h.)

Profesní zkušenosti

 • 10 let HR partner pro střední management

 

 • 10 let HR partner pro top management

 

 • 5 let Projektový manažer

 

 • 20 let Mentor a Facilitátor

 

 • 15 let Trenér

 

 • 13 let Kouč

 

 • 3 roky Facilitátor Konstelací