Akreditace EMCC podle standardů pro mentoring a koučování = celosvětově uznávaná Evropská kvalita

EIA – akreditace jednotlivců, určená pro ty, kdo poskytují koučování a mentoring

Evropská individuální akreditace (EIA) je mezinárodně uznávaná akreditace, která prokazuje, že jednotlivec praktikující jako profesionální mentor / koučodpovídající úroveň znalostí a schopnost účinně ji uplatňovat ve své praxi.

Upozorňujeme, že uznání předchozího akreditovaného výcviku v rámci procesu podávání žádostí o EIA umožňuje jednotlivci s předchozím akreditovaným výcvikem, tj. schválenou kvalifikací v oblasti mentoringu a / nebo koučování (jiné než EMCC), sladit svou kvalifikaci s evropským hodnotícím rámcem pro hodnocení kvality EMCC (European Quality Award).


EQA – akreditace vzdělávacích programů  ručená pro organizace, které vzdělávají kouče a mentory

Evropská cena za kvalitu (EQA) je mezinárodně uznávaná akreditace pro poskytovatele mentorského / koučovacího výcviku, aby jimi poskytované výcviky byly obecně a široce uznávané.

Důraz této akreditace spočívá ve zvyšování standardů a uznávání stávající excelence.

Akreditace je zásadní krok na cestě k budování profesionální důvěryhodnosti a postavení mentoringu / koučování. EMCC má rámec pro hodnocení založený na rozsáhlých konzultacích a dosud nejrozsáhlejším výzkumu kompetencí v mentoringu a koučování.

Více informací v anglickém jazyce najdete na stránkách EMCC Global zde.