Akreditace EMCC podle standardů pro mentoring a koučování = celosvětově uznávaná Evropská kvalita

CO JSOU AKREDITAČNÍ VÝZVY?
NEJBLIŽŠÍ  ČESKO- SLOVENSKÁ LISTOPADOVÁ  AKREDITAČNÍ VÝZVA
Pouze pro členy EMCC – 3 večery 18 – 19:30, 2., 9., a 15. listopadu

Registrujte se zde 


Jak se na výzvu připravit si poslechněte v podcastu ZDE 

Odkazy na dokumenty k akreditační výzvě

EMCC Accreditation – EIA – Application – Professional Designation Application Form
Slajdy k Pětidenní výzvě, včetně tabulkyakreditačních poplatků
Online platba akreditačních poplatků (platba prostřednictvím GooglePay, Paypal nebo platebních karet)
Globální etický kodex (v českém jazyce)
Rámec kompetencí pro koučování a mentoring (uvádí také kritéria pro jednotlivé úrovně)
Deklarace diverzity a inkluzivity 
Příklady logů – pokud již máte logy, není třeba je znovu vytvářet v tomto formátu, sdílíme je čistě pro případ, že ještě nemáte zavedený systém:
Deník předchozích zkušeností – a učení pro osoby s předchozími pracovními nebo dobrovolnickými zkušenostmi
Záznam o odborné praxi klienta – seznam klientů
Záznam o průběžném CPD (úroveň Practitioner minimálně 16 hodin ročně; úroveň SP minimálně 32 hodin ročně)
Záznam o reflektivní praxi
Záznam o supervizi (minimálně 1 hodina za čtvrtletí/35 hodin koučování a/nebo mentoringu)

 

Členství

Společnost EMCC Global v současné době nabízí členům zvýhodněnou akci na akreditační poplatky. Pokud ještě nejste členem, můžete o členství požádat pomocí níže uvedeného odkazu, abyste měli nárok na slevu.

UPOZORŇUJEME, že sleva je určena pouze pro členy – nicméně náklady na členství plus zvýhodněný akreditační poplatek jsou MENŠÍ než plné náklady na akreditaci, takže je finančně výhodné být členem i profesionálem.Hodnocení od  předchozích účastníků Pětidenní výzvy

  • Co považuji za nové a osvěžující, je osobní individuální přístup, tak odlišný v dnešní době.
  • To přináší tolik potřebné světlo, strukturu a pokrok v tom, co dělám a chci dělat.
  • Je úžasné vidět všechny tyto profesionální lidi na stejné cestě.
  • Skvělá příležitost, jak si udělat čas a nechat se motivovat proti novým věcem k růstu sebe sama
  • Pocit povzbuzení a vděčnosti, že mám to štěstí vidět tuto skvělou myšlenku v tak těžké době
  • Velmi jasný proces, s vaším vedením a s touto podporou do místností.
  • Zvenčí, když jsem se snažila sama připravit na to, abych toho dosáhla, to vypadalo mnohem obtížněji.

Další zdroje, které se vám mohou hodit

7C pro to být plně člověkem – prezentace

Naše humanita@práce; Práce se 7C – 7 lidskými schopnostmi – pro vhled, učení a změnu: Nový objektiv pro koučování, supervizi a reflexi vedoucích pracovníků. Elaine Patterson a Karyn Prentice (kniha) – POZNÁMKA: Není podmínkou mít knihu, spíše může být užitečná.

Úvodní přednáška Petera Hawkinse na EMCC Global GPS – Global Provider Summit listopad 2019

Peter vás vede k tomu, abyste přemýšleli o všech lidech, kterým vaše práce slouží. Od 2minut 30sekund: „Přemýšlejte o lidech, které školíte a na které dohlížíte, o svých klientech. Postupně si sestavte koláž všech zúčastněných stran ve vašem světě, organizací a jejich stakeholderů, jejich zaměstnanců, ekologie života. A zeptejte se sami sebe: Co potřebují, abyste dnes udělali a naučili se, aby 100 vašich zainteresovaných stran mělo prospěch z toho, že máte tu čest tu dnes být; jakou otázku by chtěli, abyste jim dnes položili?“

Kontakty

Pro pomoc se samotným procesem Pětidenní výzvy se obraťte na akreditace@emcc-czech.cz


EIA – akreditace jednotlivců, určená pro ty, kdo poskytují koučování a mentoring

Evropská individuální akreditace (EIA) je mezinárodně uznávaná akreditace, která prokazuje, že jednotlivec praktikující jako profesionální mentor / koučodpovídající úroveň znalostí a schopnost účinně ji uplatňovat ve své praxi.

Upozorňujeme, že uznání předchozího akreditovaného výcviku v rámci procesu podávání žádostí o EIA umožňuje jednotlivci s předchozím akreditovaným výcvikem, tj. schválenou kvalifikací v oblasti mentoringu a / nebo koučování (jiné než EMCC), sladit svou kvalifikaci s evropským hodnotícím rámcem pro hodnocení kvality EMCC (European Quality Award).


EQA – akreditace vzdělávacích programů  ručená pro organizace, které vzdělávají kouče a mentory

Evropská cena za kvalitu (EQA) je mezinárodně uznávaná akreditace pro poskytovatele mentorského / koučovacího výcviku, aby jimi poskytované výcviky byly obecně a široce uznávané.

Důraz této akreditace spočívá ve zvyšování standardů a uznávání stávající excelence.

Akreditace je zásadní krok na cestě k budování profesionální důvěryhodnosti a postavení mentoringu / koučování. EMCC má rámec pro hodnocení založený na rozsáhlých konzultacích a dosud nejrozsáhlejším výzkumu kompetencí v mentoringu a koučování.

Více informací v anglickém jazyce najdete na stránkách EMCC Global zde.